Školení a konzultace

Vytvořit web dnes dokáže každý. My vám ale vytvoříme web, který jasně sdělí Vaše myšlenky zákazníkům a pomůže Vám k vyšším ziskům.

Datová analýza

Fungující business v dnešní době stojí na správném využití nasbíraných dat. Naučíme Vás, jak s nimi správně pracovat, vysvětlíme práci se základními programy na jejich analýzu i tvorbu výstupů vedoucích ke správnému pochopení jejich významu.

Optimalizace firemních procesů

Správné nastavení firemních procesů je základním kamenem každé fungující firmy. Pomůžeme vám s optimalzací stávajících procesů, stejně jako s nastavením nových.